דוגמה לשחזור תמונה

שחזור תמונות 3

דוגמה לשחזור תמונה – כולל תיקון הפגמים, הצבעים ושיפור האיכות.